Wełna szklana bogatynia

Izolacja wełną szklaną

Wełna szklana wytwarzana jest w procesie topienie piasku kwarcowego oraz stłuczki szklane wymieszanej z przeróżnymi surowcami mineralnymi, a w następnej kolejności rozwłókniania surowca. Przebieg produkcji kończy dołożenie lepiszcza i utworzenie towaru w należytą postać sprzedażową. Wełna szklana na rynku osiągalna jest w postaci płyt, mat oraz luzem bez przypisania jej kształtu. Wełna szklana użytkowana jest jako dość powszechny budulec izolacyjny, stosuje się ją mianowicie w jako izolator termiczny i akustyczny. Oprócz tych właściwości wełna szklana jest też w dużym stopniu ogniotrwała, co w połączeniu z właściwościami izolacyjnymi czyni ją materiałem na izolację fragmentów ogrzewających osiągających niezmiernie wysokie temperatury, takich jak np. kominy.