Bezpieczeństwo przeciwpożarowe grodzisk

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Jedną z ważniejszych kwestii w wznoszonej fabryce będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników. W tym celu inwestor powołał wyjątkową komórkę organizacyjną, której głównym zadaniem  będzie dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Specjaliści z tej komórki przy współpracy straży pożarnej wypracują strukturę szkolenia pracowników w zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz tłumienia zagrożeniom oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo ich zadaniem będzie zaprojektowanie właściwych przepisów i procedur na wypadek pożaru.
Dodatkowym zadaniem pracowników tej komórki będzie wskazanie wszelkich czynników, które mogą być możliwym źródłem pożaru oraz wykreślenie zagrożenia.
Z uwagi na fakt, że w fabryce będą użytkowane towary zapalne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe będzie doglądane przez straż pożarną co pół roku.