Audyt energetyczny lublin

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest strategią, która w ustalonych odstępach czasu sprawdza jak formuje się profil wykorzystania energii danego budynku.
Audyt energetyczny składa się z kilku niezbędnych modułów. Można do nich zaliczyć dokonanie inwentaryzacji instalacji, które zużywają energię. Powinien obejmować ocenę własności cieplnych budynku oraz zobrazowanie charakterystyki energetycznej budynku. Powinno się też ulokować w nim zalecenia, które mają dotyczyć sposobów ograniczenia zużytkowania energii oraz indeks, w którym znajduje się szacunek rentowności każdej metody, a dodatkowo wskazanie najbardziej perfekcyjnej metody.
Audyt energetyczny wykonuje audytor energetyczny. Informacje o tym jak przeprowadzić audyt, obejmuje odpowiednia ustawa.